Töötajad on ettevõtte suurim vara Töötajad on ettevõtte suurim vara

Töötajad on ettevõtte suurim vara

Eduka äritegevuse tagatiseks on motiveeritud ja rahulolevad töötajad. Eneseteostamise võimalus, väljakutse ja motivatsioon tagavad töötajate huvi ettevõtte eesmärkide ja nende täitmise vastu. Ettevõtjale on oluline, et investeeringud väärtusliku töötaja arengusse oleksid kasulikud pikemas perspektiivis.

Compensas on suurepäraseid võimalusi, kuidas motiveerida oma töötajaid olema lojaalsed just Teie firmale. Meie professionaalsed kindlustusnõustajad aitavad Teil leida sobivaima lahenduse, mis on kasulik mõlemale osapoolele.

Pakume töötajate kindlustamist läbi riski- või õnnetusjuhtumikindlustuse, mis aitavad ettevõttel katta töötaja kaotusest tulenevaid kulusid ning samas pakkuda rahalist tuge töötaja lähedastele. Samuti saab Compensas sõlmida tööandjapensioni ning erinevaid kogumistüüpi lepinguid, millele saab lisada elukindlustuskaitse ja lisakindlustusi.

Püsiv ja lojaalne tööjõud on ettevõtte edukaks toimimiseks äärmiselt tähtis. Elukindlustusleping tõestab Teie töötajale, et hoolite temast ning motiveerib teda tegema pikemaajalist koostööd.

Meie poolt pakutavad võimalused

Tervisekindlustus
Tervisekindlustus
Töötajate kindlustamine
Töötajate kindlustamine
Õnnetusjuhtumikindlustus töötajatele
Õnnetusjuhtumikindlustus töötajatele
Tööandjapension
Tööandjapension
Kogumiskindlustus töötajatele
Kogumiskindlustus töötajatele
Võta meiega ühendust
Tule nõustamisele
Võta ühendust
Veebikontor