Töötajate motiveerimine läbi kogumiskindlustuse Töötajate motiveerimine läbi kogumiskindlustuse

Töötajate motiveerimine läbi kogumiskindlustuse

Töötajate motiveerimine

Hoolikalt läbi mõeldud motivatsiooniprogramm loob eelduse ettevõtte edukaks toimimiseks pidevalt muutuvas ärikeskkonnas. Compensas on võimalik väärtuslike töötajate pikaajalise lojaalsuse tõstmiseks sõlmida töötajat motiveeriv kindlustusleping, mis on kasulik mõlemale osapoolele.

Kindlustunne töötajale

Ettevõtjal on võimalik igale töötajale sõlmida personaalne kogumistüüpi leping, olgu see siis garanteeritud tootlusega või investeerimisriskiga kogumis- või pensionileping. Kui kindlustustähtaja saabudes töötaja töötab ettevõttes, makstakse lepingusse kogunenud raha töötajale välja.

Lepingule saab soovi korral lisada erinevaid kindlustuskaitseid. Sõltuvalt tööandja ja töötaja vahelisest kokkuleppest, annab leping töötajale elukindlustuskaitse, mis tagab materiaalse kindlustatuse töötaja lähedastele tema surma puhul.

Kindlustunne tööandjale

Tööandja sõlmib töötajaga kokkulepe, milles määratakse lepinguga seotud tingimused (lepingu pikkus, kogutav rahasumma, tingimused väljamaksmiseks töötajale tähtaja saabudes või tema surma korral pärijatele, lisakindlustused jm).

Kui töötaja lahkub enne kokkulepitud aega töölt, jääb lepingusse kogutud raha Teile. See tagab ettevõtjale rahalised vahendid uue töötaja leidmiseks ja tema koolitamiseks.

Lepingusse lisatud elukindlustuskaitse ja lisakindlustused tagavad Teile rahalised vahendid asendustöötaja või uue inimese otsimisega seotud kulutusteks juhul, kui töötaja töövõimetusest tingituna ei saa oma töökohustusi täita või temaga juhtub halvim.

Võta meiega ühendust
Tule nõustamisele
Võta ühendust
Veebikontor