Tööandja pension Tööandja pension

Tööandja pension

Alates 1. jaanuarist 2012 saavad tööandjad teha sissemakseid oma töötaja kolmanda samba lepingusse oluliselt soodsamatel tingimustel kui varem. Uut võimalust nimetatakse tööandjapensioniks.

Kuidas tööandjapension toimib?

 • Tööandja saab makseid teostada üksnes töötaja olemasolevasse III samba ehk täiendava kogumispensioni kindlustuslepingusse või Eesti väärtpaberite keskregistris avatud väärtpaberikontole.
  Kui töötaja ei ole veel pensionilepingut sõlminud, saab selle kerge vaevaga Compensas vormistada.
 • Tööandja saab töötaja III samba lepingu rekvisiidid.
 • Tööandja teeb makseid töötaja III samba lepingusse. Maksustamise aspektist on tegemist hariliku palgatuluga, mis kantakse töötajale palga maksmise asemel tema III samba lepingusse. Tööandja peab makselt kinni kõik töötasu maksmisega seotud maksud, välja arvatud tulumaksu.
 • Tulumaksuvabalt saab sissemakseid teha kuni 15% ulatuses töötaja tulumaksuga maksustatavast aastasissetulekust, kuid mitte rohkem kui 6000 eurot.
 • Tööandja poolt tehtud sissemaksetelt III samba lepingusse ei saa töötaja tulumaksu tagasi.

Kasulik tööandjale

 • Väiksemad kulud -  tööandja saab maksta oma töötaja eest III samba makseid ilma erisoodustusmaksuta. Makselt peetakse kinni sotsiaalmaks ning töötuskindlustusmakse, tulumaksu enam kinni pidama ei pea. Kokkuvõttes kujunevad ettevõtte jaoks tööandjapensionisse tehtud maksed soodsamaks kui palgakulu. 
 • Suurem likviidsus - alles jäänud tulumaksu võrra jääb ettevõtte kasutusse rohkem käibevahendeid.
 • Motiveeritud töötajad - tööandjapensionit on mugav siduda töötajate motivatsioonisüsteemiga. 
 • Paindlikud tingimused - Compensas sõlmitud lepingus saab tööandja vastavalt oma võimalustele muuta sissemaksete suurust ning maksmissagedust. 
 • Mugav teenindus ja kohalikud eelised - läbi Compensa filiaalide saab sõlmida kohalikku spetsiifikat arvestavad lepingud ka Läti ja Leedu töötajatele. Compensa kontorid Eestis, Lätis ja Leedus tagavad töötajatele kiire ja mugava klienditeeninduse nende emakeeles.

Kasulik töötajale

 • Rohkem võimalusi - töötaja saab valida garanteeritud tootlusega või investeerimisriskiga pensionikindlustuslepingu vahel. 
  Garanteeritud tootlusega leping on kindel ja turvaline. Lepingule on tagatud kindel tootlus ning koguneva pensioni suurust ei mõjuta majanduskriisid ega olukorrad investeerimisturgudel.
  Investeerimisriskiga lepingute puhul saab töötaja ise teha otsuseid ning valida fondid, kuhu sissemaksed tehakse. Fonde saab soovi korral iseseisvalt muuta.
 • Suurem pension - pensionipõlveks koguneb oluliselt suurem summa kui ise kogudes.
 • Maksusoodustused - kasutatakse maksimaalselt ära riiklikud tulumaksusoodustused.