Lepingu muutmine

Lepingu muutmine

Muutuvas majanduslikus olukorras muutuvad ka klientide vajadused ja võimalused.  Seetõttu oleme teinud meie lepingud võimalikult paindlikuks. Sõltuvalt kindlustusliigist on võimalik muuta kindlustusmakseid ja -summasid, samuti sissemaksete ja väljamaksete sagedust ja perioodi, vahetada soodustatud isikuid jm.

Muudatusi kindlustuslepingus saab teha ainult kindlustusvõtja. Lepingu muutmisel on vajalik isiku tuvastamine. Selleks on neli võimalust:

  • Täida avaldus meie veebikontoris
  • Külasta oma kliendihaldurit kontoris
  • Saada digiallkirjastatud avaldus meiliga aadressil: info@compensalife.ee
  • Notariaalselt kinnitatud avaldus saatke aadressile: Compensa Life Vienna Insurance Group SE, Narva mnt 63/2, 10120 Tallinn.

Muudatus Sinu lepingus tehakse 30 päeva jooksul, kui Sinu avaldus ei vaja edasist täpsustamist või täiendavaid dokumente. Enne muudatuse edastamist soovitame konsulteerida oma kindlustusnõustajaga või kliendihalduriga. Vajalikud kontaktandmed leiad siit.

Lepingu muutmiseks saad kasutada meie avalduste vorme.

Kindlustuslepingu muutmise avaldused:

Kindlustuslepingu sõlmimise avaldused:

Kindlustuslepingu sõlmimise avaldused ja kindlustusavalduse lisad leiad siit.

 

Võta meiega ühendust
Tule nõustamisele
Võta ühendust
Veebikontor