Elukindlustus Elukindlustus

Elukindlustus

annab majandusliku turvatunde juhuks, kui Teiega peaks midagi juhtuma

Kellele ja milleks on elukindlustus mõeldud?

Elukindlustus võib olla vajalik, kui Teil on laenukohustusi või lähedaste heaolu sõltub Teie sissetulekust. Samuti võib elukindlustus olla vajalik, kui töötate ohtlikul alal. Elukindlustus võib olla vajalik, kui Teil on laenukohustusi või lähedaste heaolu sõltub Teie sissetulekust. Samuti võib elukindlustus olla vajalik, kui töötate ohtlikul alal.
Elukindlustusega makstakse hüvitist lepingus määratud soodustatud isikule, kui kindlustatud isik sureb. Elukindlustuslepingule on võimalik võtta juurde lisakindlustusi, näiteks õnnetusjuhtumi või kriitilise haiguse raviks. Elukindlustusega makstakse hüvitist lepingus määratud soodustatud isikule, kui kindlustatud isik sureb. Elukindlustuslepingule on võimalik võtta juurde lisakindlustusi, näiteks õnnetusjuhtumi või kriitilise haiguse raviks.
Elukindlustuse lepingu saab sõlmida vanuses 18-70 eluaastat ning see kehtib kogu maailmas ööpäevaringselt (24/7). Elukindlustuse lepingu saab sõlmida vanuses 18-70 eluaastat ning see kehtib kogu maailmas ööpäevaringselt (24/7).

Kindlustunne perele

Öeldakse, et tuleb teha vahet asjadel, mida me saame muuta ning asjadel, mida me muuta ei saa. Keegi meist ei saa vältida ootamatusi, küll aga saame valmistuda tagajärgedeks.

Tänapäeva ühiskonnas on meile kõigile oluline turvatunne ja stabiilsus. Elus aga tuleb ikka ette ootamatusi. Kui Teiega peaks juhtuma halvim, tuleb Teie lähedastel emotsionaalselt raskel ajal toime tulla uue finantssituatsiooniga. Elukindlustus on oluline, et aidata neil säilitada turvatunnet ja väljakujunenud elustandardit.

Compensa Life pakub Teile mitmeid erinevaid elukindlustustooteid ja lisakindlustusi, mille seast saate valida just enda soovidele ja vajadustele vastava lahenduse riskide maandamiseks.

Valige sobiv elukindlustus

Riskikindlustus
Riskikindlustus
Laenukindlustus
Laenukindlustus

Hea teada

Riski- ja laenukindlustuse erinevused

Riskikindlustus
• Kindlustusmakse ja kindlustuskaitse suurus on kogu perioodi ulatuses ühesugune.

Riskikindlustus sobib Teile kui teate kui pikaks ajaks kindlustust vajate ning eelistate kindla suurusega kindlustusmakset

Laenukindlustus
• Kindlustusvõtja soovi korral hakkab kindlustussumma iga aasta vähenema.
• Kindlustusmakse suurus muutub igal kindlustusaastal.

Kui valite laenukindlustuse mõeldes laenukohustusele, on hea teada, et  kindlustussumma muutumine ei ole laenuga jäigalt seotud ning võib olla võetud kohustustest suurem või väiksem.
Laenukindlustus sobib Teile kui Teie kindlustusvajadus ajas väheneb või Te eelistate muutuva suurusega kindlustusmakset või kui Te lepingu sõlmimise ajal ei tea kui kauaks kindlustust vajate.
 

Kui palju maksab elukindlustus?

Kindlustusmakse sõltub lepingu sõlmija vanusest, valitud kindlustussummast ning tervislikust seisundist. Maksesageduseks on võimalik valida kuu, kvartal, poolaasta või aasta. Erinevate maksesageduste korral kindlustusmakse ei muutu.

Kindlustushüvitis

Kindlustushüvitis makstakse välja kindlustatud isiku surma korral Teie poolt määratud isikule. Soovi korral on võimalik määrata, et osa hüvitist makstakse näiteks pangale ja osa soodustatud isikule - see on Teie valik.

Soovite nõustamist või lepingut sõlmida?