Laenukindlustus Laenukindlustus

Laenukindlustus

Kellele ja milleks on laenukindlustus mõeldud?

Laenukindlustus võib olla vajalik, kui Sul on laenukohustusi või lähedaste heaolu sõltub Sinu sissetulekust. Samuti võib laenukindlustus olla vajalik, kui töötad ohtlikul alal. Laenukindlustus võib olla vajalik, kui Sul on laenukohustusi või lähedaste heaolu sõltub Sinu sissetulekust. Samuti võib laenukindlustus olla vajalik, kui töötad ohtlikul alal.
Laenukindlustusega makstakse hüvitist lepingus määratud soodustatud isikule või pangale, kui kindlustatud isik sureb. Laenukindlustusega makstakse hüvitist lepingus määratud soodustatud isikule või pangale, kui kindlustatud isik sureb.
Laenukindlustuse lepingu saab sõlmida vanuses 18-70 eluaastat ning see kehtib kogu maailmas ööpäevaringselt (24/7). Laenukindlustuse lepingu saab sõlmida vanuses 18-70 eluaastat ning see kehtib kogu maailmas ööpäevaringselt (24/7).

Lisakindlustused

Suuremaks turvatundeks saab kindlustuse lepingule lisada erinevaid lisakindlustusi. Meie professionaalsed kindlustusnõustajad on Sulle otsuse tegemisel nõuannetega toeks. Sobivaima kindlustuse pakkumisel arvestame just Sinu pere vajadusi ja ootusi.

Kriitiliste haiguste lisakindlustus

Kriitiliste haiguste lisakindlustus

annab võimaluse saada hüvitist 19 raske haiguse diagnoosi korral. See aitab keskenduda ravile ilma, et peaksid muretsema sissetuleku pärast.

Kas oled mõelnud:

  • kui kaua saaksite rahaliselt hakkama, kui peaksid raske haiguse tõttu viibima töövõimetuslehel 6 kuud?
  • kuidas Sina ise ja Sinu lähedased saavad hakkama, kui pead haiguse tõttu oma elu ümber korraldama?
  • kuidas katad ootamatud väljaminekud, kui peaksid taastumiseks vajama abivahendeid või hooldaja abi?
  • mis saab siis, kui eriarstile on pikad järjekorrad ja Sul on vaja tasulist arstiabi?
  • kuidas saad rahaliselt hakkama, kui ravimid on ootamatult kallid ja raviperiood kujuneb pikemaks, kui arvasid?

Raskesse haigusesse haigestumine võib kaasa tuua vajaduse igapäevase toe järele ja nõuda täiendavaid kulutusi põetajale, arstiabile või rehabilitatsiooniteenusele. Kriitiliste haiguste kindlustuse olemasolul saad raske haiguse diagnoosi saamisel taotleda hüvitist. Hüvitis makstakse välja täies mahus kuu aja pärast peale diagnoosi kinnitamist. Hüvitise suuruse lepime kokku kindlustuslepingu sõlmimisel.

Kriitiliste haiguste kindlustuskaitse kehtib koos elukindlustusega. See annab Sulle ja Sinu perele topeltkaitse:

  • kriitiliste haiguste kindlustushüvitis aitab Sul keskenduda oma ravile ja taastumisele
  • elukindlustuskaitse surmajuhtumi kindlustushüvitis aitab Sinu poolt määratud isikul hakkama saada Sinu surma korral.

Selline lahendus pakub turvatunnet nii Sulle endale, kui ka Sinu lähedastele.

Valida on võimalik kriitiliste haiguste põhinimekirja (tingimuste Lisa 1) või laiendatud nimekirja (tingimuste Lisa 2) vahel:

   Kriitiliste haiguste põhinimekiri Kriitiliste haiguste laiendatud nimekiri
Pahaloomulised kasvajad (sh naha melanoomid ja Hodgkini tõbi) V V
Peaaju insult V V
Raske neerupuudulikkus V V
Äge müokardi infarkt V V
Südameoperatsioonid:    
Pärgarteri šunteerimine V V
Südameoperatsioon (klapi asendamine või parandamine) V V
Sclerosis multiplex ehk Hulgiskleroos V V
Elundi või luuüdi siirdamine V V
Nägemisfunktsiooni sügav kahjustus (Nägemise kaotus mõlemal silmal) V V
Kahe või enama jäseme kaotus või jäseme funktsiooni täielik kaotus (püsiv halvatus) V V
Aordi operatsioon   V
Alzheimeri tõbi   V
Healoomuline ajukasvaja   V
Kurtus   V
Kõnevõime kaotus   V
Kolmanda astme põletus   V
Idiopaatiline Parkinsoni tõbi   V
Kooma   V
Viiruslik entsefaliit   V

Kui palju maksab kriitiliste haiguste kindlustus?

Kindlustusmakset mõjutab Sinu vanus ja tervislik seisund, seetõttu soovitame lepingu sõlmida võimalikult vara. Näiteks valides põhinimekirja kaitsetega kriitiliste haiguste kindlustuse maksab Eesti keskmise aastapalga suurune kindlustuskaitse koos samas suuruses elukindlustusega 30 aastasele alates 9,80 eurot kuus. Sama kindlustuskaitse pakett 40 aastasele maksab alates 19,70 eurot kuus.

Lepingu sõlmimisel tasub meelest pidada, et mida tervemana leping vormistada, seda soodsam on kindlustusmakse. Kui peale lepingu sõlmimist tervisehäda ka lisandub, siis kindlustusmakset see enam kallimaks ei muuda. Kui aga mõni tervisemure on lepingu sõlmimise ajaks juba ilmnenud, võib kindlustusmakse kujuneda kallimaks kui tervel inimesel. Seetõttu on kasulik sõlmida kindlustusleping noorelt ja tervelt ning pikaks perioodiks. Meeles tasub pidada ka seda, et kui raske haiguse diagnoos on juba saadud, ei pruugi kindlustusselts kriitiliste haiguste kindlustust enam üldse sõlmida. Näiteks onkoloogi juurest lepingut sõlmima tulla on juba hilja.

 

Puuduva töövõime lisakindlustus

Puuduva töövõime lisakindlustus

Puuduva töövõime lisakindlustus aitab säilitada maksevõime ja kindlustada edasine toimetulek juhul, kui peaksid haiguse või vigastuse tagajärjel kaotama töövõime ega saa pika ajal jooksul tööle naasta. Hüvitisena makstakse Sulle välja 100% lepingus kokku lepitud kindlustussummast, mida saad kasutada enda äranägemise järgi. Nii saad hüvitise toel katta vähenenud sissetulekuid ja kulutusi ravile. Puuduv töövõime on kindlustusjuhtum juhul, kui see on määratud Sulle vähemalt 12 kuuks pädeva riigiasutuse poolt.

Millal mõelda puuduva töövõime lisakindlustuse peale?

Sinu tööle naasemine võib edasi lükkuda väga pikaks perioodiks, kuid igapäevased eluvajadused jäävad alles. Võid vajada lähedase inimese igapäevast tuge ja kohalolekut või tasulist hooldusteenust. Kulutusi võib tekkida transpordile, tasulisele arstiabile ja taastusravile, aga ka elukoha ümberkujundamisele või vahetamisele seoses erivajadustega. Samuti jäävad alles igapäevased kulutused seoses elukohaga või laste kasvatamise ja ülalpidamisega. Puuduva töövõime lisakindlustuse võiks mõelda siis, kui:

- kui Sul puuduvad säästud või rahaline tugi olukorras, mil peaksid töölt eemal viibima rohkem kui aasta;

- kui oled pere ainus või peamise sissetuleku tooja ja Sinu pereliikmed sõltuvad Sinu sissetulekust.

Päevaraha - õnnetusjuhtumi kindlustuskaitse

Päevaraha - õnnetusjuhtumi kindlustuskaitse

Päevaraha kindlustuskaitse puhul on kindlustusjuhtumiks õnnetusjuhtum, mille järel kindlustatu on ajutiselt töövõimetu vähemalt 8 järjestikust päeva. Päevaraha makstakse maksimaalselt 182 töövõimetuspäeva eest kindlustusjuhtumi kohta kolme aasta jooksul alates õnnetuse toimumisest.

Valuraha - õnnetusjuhtumi kindlustuskaitse

Valuraha - õnnetusjuhtumi kindlustuskaitse

Valuraha kindlustuskaitse puhul on kindlustusjuhtumiks õnnetusjuhtum, mille järel kindlustatu vajab ravi vähemalt 8 päeva. Valuraha makstakse üks kord kindlustusjuhtumi kohta. Hüvitise suurus arvutatakse protsendina valuraha kindlustussummast, vastavalt valuraha hüvitise tabelis toodud määradele.

Püsiv puue - õnnetusjuhtumi kindlustuskaitse

Püsiv puue - õnnetusjuhtumi kindlustuskaitse

Püsiva puude kindlustusjuhtumiks on õnnetuse tagajärjel kehaosa või meeleorgani või nende funktsiooni osaline või täielik kaotus, mis ei ole aasta jooksul õnnetuse juhtumisest täielikult taastunud. Hüvitis makstakse välja protsendina püsiva puude kindlustussummast, eri puuetele vastavad hüvitise määrad on toodud püsiva puude hüvitiste tabelis.

Surmajuhtum - õnnetusjuhtumi kindlustuskaitse

Surmajuhtum - õnnetusjuhtumi kindlustuskaitse

Õnnetusjuhtumi surma kindlustusjuhtumiks on kindlustatud isiku surm õnnetusjuhtumi tagajärjel kahe aasta jooksul selle toimumisest. Selle lisakaitse korral makstakse välja nii põhilepingu kui ka õnnetusjuhtumi surma hüvitis. 

Hea teada

Kui palju maksab laenukindlustus?

Kindlustusmakse sõltub lepingu sõlmija vanusest, valitud kindlustussummast ning tervislikust seisundist. 

• Kindlustusvõtja soovi korral hakkab kindlustussumma iga aasta vähenema.
• Kindlustusmakse suurus muutub igal kindlustusaastal.

Kui valid laenukindlustuse mõeldes laenukohustusele, on hea teada, et  kindlustussumma muutumine ei ole laenuga jäigalt seotud ning võib olla võetud kohustustest suurem või väiksem.
Laenukindlustus sobib Sulle kui Sinu kindlustusvajadus ajas väheneb või Sa eelistad muutuva suurusega kindlustusmakset või kui Sa lepingu sõlmimise ajal ei tea kui kauaks kindlustust vajate.

Maksesageduseks on võimalik valida kuu, kvartal, poolaasta või aasta. Erinevate maksesageduste korral kindlustusmakse ei muutu.

Kindlustushüvitis

Kindlustushüvitis makstakse välja kindlustatud isiku surma korral Sinu poolt määratud isikule. Soovi korral on võimalik määrata, et osa hüvitist makstakse näiteks pangale ja osa soodustatud isikule - see on Sinu valik.

Võta meiega ühendust
Tule nõustamisele
Võta ühendust
Veebikontor