Õnnetusjuhtumikindlustus Õnnetusjuhtumikindlustus

Õnnetusjuhtumikindlustus

Kellele ja milleks mõeldud?

Õnnetusjuhtumikindlustus võib olla vajalik, kui Teil on laenukohustusi või lähedaste heaolu sõltub Teie sissetulekust. Samuti võib kindlustus olla vajalik, kui töötate alal, kus õnnetuste juhtumise tõenäosus on suurem. Õnnetusjuhtumikindlustus võib olla vajalik, kui Teil on laenukohustusi või lähedaste heaolu sõltub Teie sissetulekust. Samuti võib kindlustus olla vajalik, kui töötate alal, kus õnnetuste juhtumise tõenäosus on suurem.
Õnnetusjuhtumikindlustuse hüvitis aitab siis, kui õnnetusest tingituna on tekkinud trauma, ajutine töövõimetus või püsiv puue. Surmajuhtumi hüvitis pakub omakorda lähedastele rahalist tuge, kui toimetulekuks vajalikud sissetulekud ootamatult vähenevad. Õnnetusjuhtumikindlustuse hüvitis aitab siis, kui õnnetusest tingituna on tekkinud trauma, ajutine töövõimetus või püsiv puue. Surmajuhtumi hüvitis pakub omakorda lähedastele rahalist tuge, kui toimetulekuks vajalikud sissetulekud ootamatult vähenevad.
Õnnetusjuhtumikindlustuse saab teha vanusele 1-70 eluaastat. Kindlustuskaitse kehtib kogu  maailmas ööpäevaringselt (24/7). Õnnetusjuhtumikindlustuse saab teha vanusele 1-70 eluaastat. Kindlustuskaitse kehtib kogu maailmas ööpäevaringselt (24/7).

Lisakindlustused

Täiskasvanule kehtib lepingus surmajuhtumi kindlustuskaitse, soovi korral saab juurde võtta püsiva puude, valuraha või ajutise töövõimetuse päevaraha kindlustuskaitsed. Lapse kindlustamisel saate valida püsiva puude ja valuraha kindlustuskaitsed.

Surmajuhtumi kindlustuskaitse (ainult täiskasvanutele)

Surmajuhtumi kindlustuskaitse (ainult täiskasvanutele)

Surma kindlustuskaitse puhul on kindlustusjuhtumiks kindlustatu surm õnnetusjuhtumi tagajärjel kahe aasta jooksul selle toimumisest. Surma hüvitis makstakse välja lepingus soodustatud isikule. 

Püsiva puude kindlustuskaitse

Püsiva puude kindlustuskaitse

Püsiva puude kindlustusjuhtumiks on õnnetuse tagajärjel kehaosa või meeleorgani või nende funktsiooni osaline või täielik kaotus, mis ei ole aasta jooksul õnnetuse juhtumisest täielikult taastunud. Hüvitis makstakse välja protsendina püsiva puude kindlustussummast, eri puuetele vastavad hüvitise määrad on toodud püsiva puude hüvitiste tabelis.

Valuraha kindlustuskaitse

Valuraha kindlustuskaitse

Valuraha kindlustuskaitse puhul on kindlustusjuhtumiks õnnetusjuhtum, mille järel kindlustatu vajab ravi vähemalt 8 päeva. Valuraha makstakse üks kord kindlustusjuhtumi kohta. Hüvitise suurus arvutatakse protsendina valuraha kindlustussummast, vastavalt valuraha hüvitise tabelis toodud määradele.

Päevaraha kindlustuskaitse (ainult täiskasvanutele)

Päevaraha kindlustuskaitse (ainult täiskasvanutele)

Päevaraha kindlustuskaitse puhul on kindlustusjuhtumiks õnnetusjuhtum, mille järel kindlustatu on ajutiselt töövõimetu vähemalt 8 järjestikust päeva. Päevaraha makstakse maksimaalselt 182 töövõimetuspäeva eest kindlustusjuhtumi kohta kolme aasta jooksul alates õnnetuse toimumisest.

Hea teada

Kui palju maksab õnnetusjuhtumikindlustus?

Kindlustusmakse sõltub kindlustusvõtja vanusest, valitud kindlustussummast ja lisakaitsetest.

Ühe lepinguga saate kindlustada mitu inimest, näiteks kõik oma pereliikmed. Enam kui kahe inimese kindlustamise puhul on lepingu sõlmimine soodsam.

Soovite nõustamist või lepingut sõlmida?