Lisakindlustused Lisakindlustused

Lisakindlustused

Kellele ja milleks mõeldud?

Mõned meist on haigustele vastuvõtlikumad kui teised, mõnel on soodumus põdeda kriitilisi haigusi. Mõne inimese tervislik seisund aga ei pruugi kunagi pöörduda endiseks pärast läbielatud õnnetusjuhtumit. Mõned meist on haigustele vastuvõtlikumad kui teised, mõnel on soodumus põdeda kriitilisi haigusi. Mõne inimese tervislik seisund aga ei pruugi kunagi pöörduda endiseks pärast läbielatud õnnetusjuhtumit.
Suuremaks turvatundeks saab kõikidele lepingutele lisada erinevaid kaitseid, mis aitavad õnnetuste, haiguse või surma korral pakkuda lähedastele rahalist tuge. Suuremaks turvatundeks saab kõikidele lepingutele lisada erinevaid kaitseid, mis aitavad õnnetuste, haiguse või surma korral pakkuda lähedastele rahalist tuge.
Kindlustuskaitse kehtib kogu maailmas ööpäevaringselt (24/7). Kindlustuskaitse kehtib kogu maailmas ööpäevaringselt (24/7).

Õnnetusjuhtumi lisakindlustused

Õnnetusjuhtumi lisakindlustus annab võimaluse toime tulla ootamatute sündmustega kaasnevate majandusprobleemidega. Ajutisest töövõimetusest või invaliidsusest tulenevate kulude ja väljaminekute katmiseks on abi kindlustusseltsilt saadavast hüvitisest.

Päevaraha kindlustuskaitse (ainult täiskasvanutele)

Päevaraha kindlustuskaitse (ainult täiskasvanutele)

Päevaraha kindlustuskaitse puhul on kindlustusjuhtumiks õnnetusjuhtum, mille järel kindlustatu on ajutiselt töövõimetu vähemalt 8 järjestikust päeva. Päevaraha makstakse maksimaalselt 182 töövõimetuspäeva eest kindlustusjuhtumi kohta kolme aasta jooksul alates õnnetuse toimumisest.

Valuraha kindlustuskaitse

Valuraha kindlustuskaitse

Valuraha kindlustuskaitse puhul on kindlustusjuhtumiks õnnetusjuhtum, mille järel kindlustatu vajab ravi vähemalt 8 päeva. Valuraha makstakse üks kord kindlustusjuhtumi kohta. Hüvitise suurus arvutatakse protsendina valuraha kindlustussummast, vastavalt valuraha hüvitise tabelis toodud määradele.

Püsiva puude kindlustuskaitse

Püsiva puude kindlustuskaitse

Püsiva puude kindlustusjuhtumiks on õnnetuse tagajärjel kehaosa või meeleorgani või nende funktsiooni osaline või täielik kaotus, mis ei ole aasta jooksul õnnetuse juhtumisest täielikult taastunud. Hüvitis makstakse välja protsendina püsiva puude kindlustussummast, eri puuetele vastavad hüvitise määrad on toodud püsiva puude hüvitiste tabelis.

Surmajuhtumi kindlustuskaitse (ainult täiskasvanutele)

Surmajuhtumi kindlustuskaitse (ainult täiskasvanutele)

Surma kindlustuskaitse puhul on kindlustusjuhtumiks kindlustatu surm õnnetusjuhtumi tagajärjel kahe aasta jooksul selle toimumisest. Surma hüvitis makstakse välja lepingus soodustatud isikule. 

Lisakindlustuskaitsed

Suuremaks turvatundeks saab lepingule lisada erinevaid lisakindlustusi. Meie professionaalsed kindlustusnõustajad on Teile otsuse tegemisel nõuannetega toeks. Sobivaima kindlustuse pakkumisel arvestame just Teie pere vajadusi ja ootusi.

Kriitiliste haiguste lisakindlustus

Kriitiliste haiguste lisakindlustus

Annab võimaluse saada hüvitist 19 raske haiguse diagnoosi korral. See aitab keskenduda ravile ilma, et peaksite muretsema sissetuleku pärast.

Kas oled mõelnud:

  • kui kaua saaksid rahaliselt hakkama, kui peaksid raske haiguse tõttu viibima töövõimetuslehel 6 kuud?
  • kuidas Sina ja Sinu lähedased saavad hakkama, kui pead haiguse tõttu oma elu ümber korraldama?
  • kuidas katad ootamatud väljaminekud, kui peaksid taastumiseks vajama abivahendeid või hooldaja abi?
  • mis saab siis, kui eriarstile on pikad järjekorrad ja Sul on vaja tasulist arstiabi?
  • kuidas saad rahaliselt hakkama, kui ravimid on ootamatult kallid ja raviperiood kujuneb pikemaks, kui arvasid?

Raskesse haigusesse haigestumine võib kaasa tuua vajaduse igapäevase toe järele ja nõuda täiendavaid kulutusi põetajale, arstiabile või rehabilitatsiooniteenusele. Kriitiliste haiguste kindlustuse olemasolul saad raske haiguse diagnoosi saamisel taotleda hüvitist. Hüvitis makstakse välja täies mahus kuu aja pärast peale diagnoosi kinnitamist. Hüvitise suuruse lepime kokku kindlustuslepingu sõlmimisel.

Kriitiliste haiguste kindlustuskaitse kehtib koos elukindlustusega. See annab Sulle ja Su perele topeltkaitse:

  • kriitiliste haiguste kindlustushüvitis aitab Sinul keskenduda oma ravile ja taastumisele
  • elukindlustuskaitse surmajuhtumi kindlustushüvitis aitab Sinu poolt määratud isikul hakkama saada Sinu surma korral.

Selline lahendus pakub turvatunnet nii Sulle endale, kui ka Sinu lähedastele.

Valida on võimalik kriitiliste haiguste põhinimekirja (tingimuste Lisa 1) või laiendatud nimekirja (tingimuste Lisa 2) vahel:

  Kriitiliste haiguste põhinimekiriKriitiliste haiguste laiendatud nimekiri
Pahaloomulised kasvajad (sh naha melanoomid ja Hodgkini tõbi)VV
Peaaju insultVV
Raske neerupuudulikkusVV
Äge müokardi infarktVV
Südameoperatsioonid:  
Pärgarteri šunteerimineVV
Südameoperatsioon (klapi asendamine või parandamine)VV
Sclerosis multiplex ehk HulgiskleroosVV
Elundi või luuüdi siirdamineVV
Nägemisfunktsiooni sügav kahjustus (Nägemise kaotus mõlemal silmal)VV
Kahe või enama jäseme kaotus või jäseme funktsiooni täielik kaotus (püsiv halvatus)VV
Aordi operatsioon V
Alzheimeri tõbi V
Healoomuline ajukasvaja V
Kurtus V
Kõnevõime kaotus V
Kolmanda astme põletus V
Idiopaatiline Parkinsoni tõbi V
Kooma V
Viiruslik entsefaliit V

Kui palju maksab kriitiliste haiguste kindlustus?

Kindlustusmakset mõjutab Sinu vanus ja tervislik seisund, seetõttu soovitame lepingu sõlmida võimalikult vara. Näiteks valides põhinimekirja kaitsetega kriitiliste haiguste kindlustuse maksab Eesti keskmise aastapalga suurune kindlustuskaitse koos samas suuruses elukindlustusega 30 aastasele alates 9,80 eurot kuus. Sama kindlustuskaitse pakett 40 aastasele maksab alates 19,70 eurot kuus.

Lepingu sõlmimisel tasub meelest pidada, et mida tervemana leping vormistada, seda soodsam on kindlustusmakse. Kui peale lepingu sõlmimist tervisehäda ka lisandub, siis kindlustusmakset see enam kallimaks ei muuda. Kui aga mõni tervisemure on lepingu sõlmimise ajaks juba ilmnenud, võib kindlustusmakse kujuneda kallimaks kui tervel inimesel. Seetõttu on kasulik sõlmida kindlustusleping noorelt ja tervelt ning pikaks perioodiks. Meeles tasub pidada ka seda, et kui raske haiguse diagnoos on juba saadud, ei pruugi kindlustusselts kriitiliste haiguste kindlustust enam üldse sõlmida. Näiteks onkoloogi juurest lepingut sõlmima tulla on juba hilja.

Kas teadsid, et:

  • Eesti Haigekassa andmetel vajas 2019. aastal vähiravi üle 40 000 inimese (www.haigekassa.ee).
  • 2018. aasta jooksul haigestus ägedasse müokardi infarkti 2679 inimest (www.tai.ee).
  • TAI* andmetel sai 2017.aastal ligi 8800 inimest vanuses 20-65 aastat pahaloomulise kasvaja diagnoosi.

 *TAI - Tervise Arengu Instituut

 

Puuduva töövõime lisakindlustus

Puuduva töövõime lisakindlustus

Puuduva töövõime lisakindlustus aitab säilitada maksevõimet ja kindlustada edasine toimetulek juhul, kui peaksid haiguse või vigastuse tagajärjel kaotama töövõime ega saa pika ajal jooksul tööle naasta. Hüvitis aitab katta vähenenud sissetulekud ja kulutused ravile. Puuduv töövõime on kindlustusjuhtum juhul, kui see on määratud Sulle vähemalt 12 kuuks pädeva riigiasutuse poolt.

Puuduva töövõime ühekordse hüvitise kindlustuskaitse puhul makstakse Sulle korraga välja kogu lepingus kokku lepitud kindlustussumma, mida saad kasutada vastavalt enda soovile ja vajadustele.

Millal mõelda puuduva töövõime lisakindlustuse peale?

Sinu tööle naasemine võib edasi lükkuda väga pikaks perioodiks, kuid igapäevased eluvajadused jäävad alles. Võid vajada lähedase inimese igapäevast tuge ja kohalolekut või tasulist hooldusteenust. Kulutusi võib tekkida transpordile, tasulisele arstiabile ja taastusravile, aga ka elukoha ümberkujundamisele või vahetamisele seoses erivajadustega. Samuti jäävad alles igapäevased kulutused seoses elukohaga või laste kasvatamise ja ülalpidamisega. Puuduva töövõime lisakindlustuse võiks mõelda siis, kui:

- kui Sul puuduvad säästud või rahaline tugi olukorras, mil peaksid töölt eemal viibima rohkem kui aasta;

- kui oled pere ainus või peamise sissetuleku tooja ja Sinu pereliikmed sõltuvad Sinu sissetulekust.

Võta meiega ühendust
Tule nõustamisele
Võta ühendust
Veebikontor