Vähihaiguste kindlustus OncoDrop Vähihaiguste kindlustus OncoDrop

Vähihaiguste kindlustus OncoDrop

Miks sündis vähihaiguste kindlustus?

Eestis saab vähidiagnoosi aastas üle 8 000 inimese. Nende seas on ca 35 alla 15-aastast last ja 40 noorukit vanuses 15–24 aastat. Prognoositakse, et 2030. aastal on Eestis uute vähijuhtumite arv juba 11 000. (Tervise Arengu Instituut, Vähitõrje tegevuskava 2021–2030).

2020.aastal põhjustas vähkkasvaja 28% tööealise elanikkonna surmajuhtumitest ning haiguse esinemissagedus kahekordistub vanuses 55+ aastat (www.stat.ee).

Vähihaiguste kindlustuse näol on võimalik saada rahalist toetust, et saaksid keskenduda ravi leidmisele ja ravile. Kindlustushüvitise toel saad endale või oma lapsele lubada uuringuid või ravi, mida Tervisekassa ei rahasta. Samuti võib kindlustushüvitis olla abiks elamis- ja muude kulude katmisel, juhul kui Sul tuleb töölt pikemalt eemal viibida.

OncoDrop annab rahalise toetuse, et saaksid keskenduda ravile

Kindlustushüvitis makstakse vähihaiguse diagnoosi saamisel ning suurus oleneb haiguse raskusastmest. Kindlustushüvitis makstakse välja korraga ning Sa saad ise otsustada, kuidas seda kasutada. Kindlustushüvitis makstakse vähihaiguse diagnoosi saamisel ning suurus oleneb haiguse raskusastmest. Kindlustushüvitis makstakse välja korraga ning Sa saad ise otsustada, kuidas seda kasutada.
Võimalus saada tasuta teisest arstlikku arvamust maailma tipptasemel meditsiinikeskustest ja onkoloogidelt. Compensa Elukindlustuse rahvusvaheline koostööpartner on MediGuide. Võimalus saada tasuta teisest arstlikku arvamust maailma tipptasemel meditsiinikeskustest ja onkoloogidelt. Compensa Elukindlustuse rahvusvaheline koostööpartner on MediGuide.
Sama lepinguga laieneb vähihaiguste kindlustuskaitse (invasiivse kasvaja osas) ja võimalus saada tasuta teisene arstlik arvamus automaatselt ka kindlustatud isiku alaealistele lastele. Laste kindlustushüvitise suurus on 100% valitud vähihaiguste kindlustussummast. Sama lepinguga laieneb vähihaiguste kindlustuskaitse (invasiivse kasvaja osas) ja võimalus saada tasuta teisene arstlik arvamus automaatselt ka kindlustatud isiku alaealistele lastele. Laste kindlustushüvitise suurus on 100% valitud vähihaiguste kindlustussummast.

Lepingu sõlmimine


Kes saab lepingu sõlmida?
Kes saab lepingu sõlmida?

Lepingu saab sõlmida 18-65-aastane, Eesti resident ning inimene, kellel ei ole diagnoositud ega kahtlustatud pahaloomulist kasvajat.

Kuidas kujuneb kindlustusmakse?
Kuidas kujuneb kindlustusmakse?

Kindlustusmakse arvutatakse Sinu vanuse ja valitud kindlustussumma järgi. Kindlustusmakse on soodne ning lepinguperioodi jooksul ei muutu. Leping sõlmitakse 5 aastaks.

Kuidas osta?
Kuidas osta?

Lepingu saab vormistada mugavalt ja ilma kodust lahkumata veebilehel www.oncodrop.ee.

Lepingu sõlmimine

Loe lähemalt ja kalkuleeri hind
Sõlmi kindlustus
Loe lähemalt