Korduma kippuvad küsimused

Tutvuge korduma kippuvate küsimustega

Kui Te ei leia oma küsimustele vastust, võtke meiega ühendust.

Kas Compensas saab sõlmida ka tööandjapensioni lepinguid?

Tööandjapensioni lepinguid saab sõlmida alates 2012. aastast. Võtke meiega ühendust ja leiame koos Teie jaoks parima lahenduse. 

Kas pensionikindlustusse saab teha täiendavaid sissemakseid, kuigi maksan regulaarselt 40 eurot kuus?

Pensionikindlustusesse, nagu ka kõikidesse teistesse kogumislepingutesse, saab Compensas alati teha täiendavaid sissemakseid. Pensionilepingusse tehtavad sissemaksed on tulumaksuvabad kuni 15% ulatuses Teie aastasest brutosissetulekust, kuid mitte rohkem kui 6 000 euro ulatuses.

Kas lastekindlustuse lepingus saab lisada õnnetusjuhtumikindlustuse nii lapsele kui lapsevanemale?

Õnnetusjuhtumi lisakindlustust on võimalik lisada isikule, kes sõlmib lepingu ning ka lapsele, kelle jaoks lepinguga raha kogutakse. Erandiks on surmajuhtumi hüvitis, mida lapsele lisada ei saa. Kui soovite oma lepingule lisakindlustust, saate meile saata soovi Veebikontorist või täidetud avalduse. Avalduse vormi leiate siit.

Maksan täna oma lepingusse 20 eurot kuus. Kas ma saan makset suurendada?

Jah, kokkulepitud kindlustusmakset võib alati suurendada. Selleks saatke meile teade veebikontori kaudu või astuge läbi mõnest meie kontorist. Kui olete meid kirjalikult oma soovist teavitanud, saame edaspidi saata panka uue otsekorraldusnõude. Kui tasute makseid püsimaksekorraldusega, siis palume Teil pangas suurendada oma püsimaksekorralduse summat.

Kas pensionikindlustuse lepingust saab raha korraga välja võtta?

Pensioni väljamakset on võimalik välja võtta ühekordse pensionina, fikseeritud perioodi jooksul või eluaegse pensionina. Kui olete juba hakanud saama eluaegset pensioni, saab suurema summa korraga välja võtta vaid juhul, kui Teil on valitud garanteeritud periood.

Kas ma saan kasutada kindlustuslepingu reservi ootamatute rahavajaduste katmiseks?

Jah, lepingust saab ennetähtaegselt raha välja võtta. Kuid peab arvestama, et sellega kaasnevad küllalt kõrged teenustasud.

Kuidas on võimalik oma lepinguid jälgida, kui palju raha ma olen sinna juba kogunud?

Kindlustuslepingule kogunenud reservi, laekunud makseid, valitud kindlustuskaitseid või lepinguisikuid saate igapäevaselt jälgida Compensa veebikontoris, kuhu saab siseneda ID-kaardi või internetipankade vahendusel. Veebikontoris saate esitada avaldusi kindlustuslepingute ja kontaktandmete muutmiseks või küsimusi oma lepingu kohta.

Miks on õiged kontaktandmed olulised?

Õiged kontaktandmed on eriti olulised kogumislepingute iga-aastase kokkuvõtte edastamisel posti teel. Aastakirjad sisaldavad infot kliendi isiku ja lepingu kohta, mistõttu on oluline, et see info ei satuks valedesse kätesse. Juhul, kui Teie kontaktandmed on värskendamata üle 12 kuu, saate aastakirju vaadata ainult veebikontoris. Olulise info laekumisest veebikontorisse teatame kliendile e-posti teel.

Kuidas saab paberkirjadest loobuda?

Paberkirjadest loobuda ja oma e-posti aadressist teatada saate Compensa veebikontoris.

Kas investeerimisfonde on võimalik vahetada ja kas vahetamise eest on eraldi tasu?

Investeerimisfonde on võimalik tasuta vahetada 2-4 korda kalendriaasta jooksul, sõltuvalt sellest, kas soovite uutesse fondidesse üle viia kindlustusreservi või uued maksed. Sealt edasi on vahetamise tasu 6,50 eurot.

Soovite nõustamist või lepingut sõlmida?