Kampaaniad

Investeerimisriskiga kogumislepingute kampaania 01.01 - 31.12.2023

Investeerimisriskiga kogumisleping annab võimaluse raha kasvama panna läbi investeerimise. Selle tulemusena saate tekitada endale rahapuhvri, mis annab meelerahu, aitab ellu viia unistusi, teha paremaid valikuid ja olla valmis ootamatuteks olukordadeks.

Kampaania tingimused

Kampaania tingimused

Selleks, et investeerimisega alustamine oleks veelgi lihtsam oleme loonud uutele investeerimislepingutele soodustingimused:

 • Soodustingimused kehtivad uutele investeerimisriskiga kogumislepingutele, mis on sõlmitud perioodil 1.01 - 31.12.2023.
 • Investeerimistasu on esimesel kindlustusaastal 2% laekunud kindlustusmaksest.
 • Korraldus kehtib Compensa Life Vienna Insurance Group SE Eesti kontorites sõlmitud lepingutele.                                                                                                          

Põhjused, miks alustada investeerimisega meie juures:

 • Investeerimine meie juures on lihtne ja mugav st Teilt saadud juhtnööride alusel toimetavad meie spetsialistid.
 • Saate ise otsustada sissemaksete suuruse ja sageduse üle.
 • Teil on alati võimalik saada lisainfot ja nõu pidada oma personaalse nõustajaga.
 • Võimalus valida 17 erineva investeerimisfondi vahel. Meie valikus on fonde erinevatelt fondivalitsejatelt üle maailma.
 • Riskide hajutamiseks võimalik valida mitu erinevat fondi.
 • Võimalus investeerimisfonde vahetada tasuta.
 • Võimalus pääseda suurtele võlakirja- ja aktsiaturgudele ning saada samad eelised, mis on muidu kättesaadavad vaid suurinvestoritele.
 • Lihtne ja mugav jälgida oma investeeringute käekäiku meie Veebikontoris.
 • Läbipaistvad tasud. Kõik teenustasud on välja toodud hinnakirjas ja täiendavaid sisenemis- ega väljumistasusid ei ole, kuna kõik tehingud teeme NAV-i ehk osaku puhasväärtusega. 

 

Uute kohustusliku kogumispensioni lepingute kampaania 06.04-31.07.2023

Kampaania tingimused

Kampaania tingimused

 1. Kampaania periood on 06.04.2023 – 31.07.2023.
 2. Kampaanias osalevad:
  2.1.    kõik kohustusliku kogumispensioni lepingu sõlminud kliendid
  2.2.    lepingud, mille kindlustusmakse on laekunud hiljemalt 19.08.2023 
 3. Kõikide kindlustuslepingute, mis vastavad kampaania tingimustele, kindlustusvõtjad osalevad Germalo 1000€ kinkekaardi loosimises.
 4. Auhind ei ole ümbervahetatav ega väljavõetav rahas ning kõik muud auhinnaga seotud lisakulud jäävad võitja kanda.
 5. Kampaanias võivad osaleda Compensa Life Vienna Insurance Group SE Eesti üksuse töötajate ja kindlustusvahendajate lähedaste sõlmitud kindlustuslepingud eeldusel, et töötaja või vahendaja ei ole kindlustuslepingus kindlustusvõtja, kindlustatud isik ega soodustatud isik.
 6. Kinkekaardi võitja selgitamise ja saatmise protsess:
  6.1.    31.07 seisuga kogutakse kokku info jõustunud kogumispensioni lepingu sõlminud kindlustusvõtjatest
  6.2.    Hiljemalt 15.08 viiakse läbi loosimine kinkekaardi võitja teada saamiseks.
  6.3.    Turundusspetsialist informeerib auhinnaloosi võitjat 15.08.2023 ja korraldab kinkekaardi saatmise kindlustusvõtjale. Kui võitjaga ei õnnestu ühendust saada 3 tööpäeva jooksul, loositakse uus võitja.
 7. Kampaanias ei osale kindlustuslepingud, mille kindlustusvõtja, kindlustatud isik või soodustatud isik on Compensa Life Vienna Insurance Group SE Eesti üksuse töötaja või vahendaja.
 8. Korraldus kehtib Compensa Life Vienna Insurance Group SE Eesti müügiorganisatsiooni töötajate vahendusel sõlmitud kindlustuslepingutele. 
 9. Compensa töötleb kampaanias osalevate kindlustusvõtjate isikuandmeid kingituse üleandmise eesmärgil. 
 10. Korraldus kehtib Compensa Life Vienna Insurance Group SE Eesti üksusele. 

Võta meiega ühendust
Tule nõustamisele
Võta ühendust
Veebikontor