II samba kindlustuspension II samba kindlustuspension

II samba kindlustuspension

Kindel pension elu lõpuni

Turvaline
Turvaline
 • Meil on ligi 4200 pensioniklienti
 • Igas kuus maksame pensionitena välja ligi 290 000 eurot
Garanteeritud
Garanteeritud

Kindlustuspensioniga saad igas kuus arvestada kindla rahasummaga ja see ei muutu kogu pensioni väljamakse perioodil.

Kindel
Kindel

Meie pension ei vähene ka siis, kui finantsturud kukuvad.

Compensa kindlustuspension
Compensa kindlustuspension

Compensa Elukindlustus on ainuke kindlustusselts Eestis, kes pakub II samba kindlustuspensionit.

Miks valida kindlustuspension?

 • Garanteeritud suuruses pensionimakse – kindlustuspensioniga saad igas kuus arvestada kindla rahasummaga, mis ei muutu kogu pensioni väljamakse perioodil.
 • Tähtajaline või eluaegne pension – eluaegse pensioni puhul maksab Compensa kuni Sulle elu lõpuni kokku lepitud pensionit, millelt tulumaksu kinni ei peeta. Tähtajalise lepingu puhul makstakse pensionit kokku lepitud perioodi jooksul. Valides soovitusliku pikkusega või pikema tähtajalise perioodi, on pensionimaksed maksuvabad. Soovituslik periood arvutatakse Statistikaameti poolt avaldatud keskmise oodatava eluea pikkuse järgi. Kui soovid valida soovituslikust perioodist lühemat perioodi, peetakse pensionimaksetelt kinni 10% tulumaksu.
 • Pärimisest. Soovi korral on võimalik lepingule lisada garanteeritud perioodiks soodustatud isik(ud). Soodustatud isik ei pea olema seaduslik pärija vaid Sa saad ise otsustada, kes hakkab peale Sinu surma kindlustuspensionit saama.
 • Paindlik leping. Garanteeritud perioodil on võimalik võtta pensioni raha ette ulatuvalt välja, kui tekib ootamatu või planeerimata kulu. Kui ettemaksuperiood on möödas, jätkatakse pensioni maksmist.

II sammas ehk kohustuslik kogumispension on peamine tugi riiklikule pensionile, mis pakub täiendavat sissetulekut pensionieas. Kohustusliku kogumispensioni kohta saab lisainfot Pensionikeskuse kodulehel www.pensionikeskus.ee. 

 

Näiteid erinevatest pensioni väljavõtmise võimalustest Näiteid erinevatest pensioni väljavõtmise võimalustest

Näiteid erinevatest pensioni väljavõtmise võimalustest

Malle, 65-aastane, endine poejuhataja
Malle, 65-aastane, endine poejuhataja

Malle otsustas jääda pensionile 65-aastaselt. Ta vormistas Compensas tähtajalise, garanteeritud perioodiga lepingu. 

 • II sambasse kogunenud summa - 15 000 €
 • Pensioni saamise periood - 17 aastat, mis on miinimum periood, kus pensionimaksetelt ei peeta kinni tulumaksu
 • Garanteeritud periood - 14 aastat, kus surma korral saab pensionimakseid edasi Malle poolt määratud isik

Pensionimakse: 83,94 €/ kuus
 

Peeter, 70-aastane, endine laojuht
Peeter, 70-aastane, endine laojuht

Peeter otsustas töötada kuni 70. eluaastani ja kogus senikaua II sambasse raha. Kindlustuspensioni võtab ta välja tähtajalisena nii, et väljamaksetelt ei peetaks kinni tulumaksu.

 • II sambasse kogunenud summa - 24 000 €
 • Pensioni saamise periood – 14 aastat
 • Garanteeritud periood - 11 aastat, kus surma korral saab pensionimakseid edasi Peetri poolt määratud isik

Pensionimakse: 164,68 €/kuus

Natalja, 63-aastane, endine raamatupidaja
Natalja, 63-aastane, endine raamatupidaja

Natalja vormistas Compensas eluaegse pensioniperioodiga lepingu. Kuna Natalja ei soovi oma pensioni kellelegi pärandada, siis ta garanteeritud perioodi lepingule ei lisa.

•    II sambasse kogunenud summa - 35 000 €

Pensionimakse: 171,15 €/kuus kuni Natalja elu lõpuni
 

Pensionilepingu maksustamine

II samba pensionilepingu maksustamine

 • kui Sinu pensionieani on jäänud vähem kui 5 aastat, on lühema kui soovitusliku kestusega* pensioni tulumaksumäär 10%
 • kui võtad II sambast välja

           - vähemalt soovitusliku kestusega* pensioni, siis on tulumaksumäär 0%
           - eluaegset regulaarset pensioni, siis on tulumaksumäär 0%.

*Soovituslik kestus – pensioniperiood, mis on arvutatud kindlustuspensioni maksmise alguses Teie vanusele vastava üle-eelmise kalendriaasta kohta Statistikaameti avaldatud, täisaastateks ümardatud, meeste ja naiste keskmiselt elada jäänud aastate alusel.

 

Alates 2021.aastast II samba pensioni Sinu aastatulule ei liideta.

 • Väljamaksed täieliku ja püsiva töövõimetuse korral
 • Juhul, kui Sul on tuvastatud puuduv töövõime, siis alates 2021.aastast väljamaksetelt tulumaksu kinni ei peeta ning seda Sinu aastatulule ei liideta.

Võta meiega ühendust
Tule nõustamisele
Võta ühendust
Veebikontor