Õnnetusjuhtumikindlustus töötajatele Õnnetusjuhtumikindlustus töötajatele

Õnnetusjuhtumikindlustus töötajatele

Õnnetusjuhtumikindlustus

Õnnetusjuhtumikindlustus võimaldab ettevõttele rahalised vahendid töötaja asendamise või uue töötaja leidmisega seotud kulude katteks juhtudel kui töötaja õnnetuse läbi hukkub, invaliidistub või vajab pikaajalist ravi ega saa täita oma töökohustusi. Hüvitise saajaks võib olla nii ettevõte kui ka töötaja ja tema lähedased.
Õnnetusjuhtumikindlustusega kaasneb elukindlustuskaitse töötajale, lisaks saab juurde võtta invaliidsuse või ajutise töövõimetuse kaitse. Kindlustussummad on vabalt valitavad ning neid saab vajadusel muuta.

Surmajuhtumi hüvitis

Surmajuhtumi hüvitis

Õnnetusest tingitud surma korral maksame elukindlustussumma välja lepingus määratud isikule või isikutele.

Invaliidsushüvitis

Invaliidsushüvitis

Invaliidsushüvitisele on kindlustatud isikul õigus juhul kui õnnetusjuhtum lõpeb kindlustatud isiku füüsiliste või vaimsete võimete püsiva puudega. Vastavalt invaliidsuse meditsiinilise raskusastme suurusele maksame välja kindlustussumma või osa sellest.

Ajutise töövõimetuse hüvitis

Ajutise töövõimetuse hüvitis

Kokkulepitud summa maksame iga õnnetusjuhtumist põhjustatud ajutise töövõimetuse päeva eest, kui kindlustatud isik ei ole võimeline täitma oma tavapäraseid tööülesandeid. Päevaraha maksame alates raviarsti poolt fikseeritud töövõimetuse esimesest päevast kui töövõimetus on kestnud vähemalt kaheksa päeva. Töövõimetusperioodi maksimaalkestvus on 180 kalendripäeva iga kindlustusjuhtumi kohta.

Võta meiega ühendust
Tule nõustamisele
Võta ühendust
Veebikontor