Garanteeritud tootlusega lastekindlustus

Kellele ja milleks on mõeldud?

Traditsiooniline viis koguda oma lapsele algkapitali iseseisva elu alustamiseks, hariduse omandamiseks või tema unistuste täitmiseks. Traditsiooniline viis koguda oma lapsele algkapitali iseseisva elu alustamiseks, hariduse omandamiseks või tema unistuste täitmiseks.
Lepingu lõppedes on Sulle garanteeritud kindel summa, mis ei sõltu finantsturgudel või Eesti majanduses valitsevast olukorrast. Lepingu lõppedes on Sulle garanteeritud kindel summa, mis ei sõltu finantsturgudel või Eesti majanduses valitsevast olukorrast.
Kindlustusleping annab alates esimesest sissemaksest elukindlustuskaitse vanemale, mis tema kaotuse puhul kindlustusperioodil tagab lapsele rahalise toetuse. Kindlustusleping ei katke, vaid jätkub kuni kogumisperioodi lõpuni. Kindlustusleping annab alates esimesest sissemaksest elukindlustuskaitse vanemale, mis tema kaotuse puhul kindlustusperioodil tagab lapsele rahalise toetuse. Kindlustusleping ei katke, vaid jätkub kuni kogumisperioodi lõpuni.

Kuidas toimib?


Garanteeritud intress
Garanteeritud intress
Garanteeritud intress 1,25% aastas lisatakse kindlustuslepingu reservile iga kuu lõpus.Heade majandustulemuste korral otsustab kindlustusselts aasta lõpus täiendava lisakasumi maksmise.
Täiendavad sissemaksed
Täiendavad sissemaksed
Kindlustuslepingu reservi suurendamiseks saab alati juurde teha täiendavaid sissemakseid.
Paindlik
Paindlik
Kindlustussumma saab kindlustatud isiku surma korral lisada kindlustuslepingu reservile või maksta välja soodustatud isikule.

Kuidas toimib?

Lisakindlustused

Lastele on võimalik juurde valida õnnetusjuhtumi valuraha ja püsiva puude kindlustuskaitseid. Meie professionaalsed nõustajad on Sulle otsused tegemisel nõuannetega toeks. Sobivaima lahenduse pakkumisel arvestame just Sinu pere vajadusi ja ootusi.

Valuraha - õnnetusjuhtumi kindlustuskaitse

Valuraha - õnnetusjuhtumi kindlustuskaitse

Valuraha kindlustuskaitse puhul on kindlustusjuhtumiks õnnetusjuhtum, mille järel kindlustatu vajab ravi vähemalt 8 päeva. Valuraha makstakse üks kord kindlustusjuhtumi kohta. Hüvitise suurus arvutatakse protsendina valuraha kindlustussummast, vastavalt valuraha hüvitise tabelis toodud määradele.

Püsiv puue - õnnetusjuhtumi kindlustuskaitse

Püsiv puue - õnnetusjuhtumi kindlustuskaitse

Püsiva puude kindlustusjuhtumiks on õnnetuse tagajärjel kehaosa või meeleorgani või nende funktsiooni osaline või täielik kaotus, mis ei ole aasta jooksul õnnetuse juhtumisest täielikult taastunud. Hüvitis makstakse välja protsendina püsiva puude kindlustussummast, eri puuetele vastavad hüvitise määrad on toodud püsiva puude hüvitiste tabelis.

Hea teada

Lepingu muutmine

Kindlustusmakseid on võimalik suurendada, vähendada või vajadusel peatada. Kindlustuslepingus on võimalik muuta elukindlustuskaitse suurust, lisada erinevaid kindlustuskaitseid või nendest loobuda. 
Soovin muuta oma lepingut

Maksustamine

Lastekindlustusest makstavad summad koos kogunenud intressidega on tulumaksuvabad.

Võta meiega ühendust
Tule nõustamisele
Võta ühendust
Veebikontor