Investeerimisriskiga lastekindlustus

Kellele ja milleks on mõeldud?

Kui ootad oma lepingule suuremat tootlust ja oled valmis võtma suuremaid finantsriske. See võimaldab Sul endal juhtida oma varasid ja mõjutada seeläbi tootlust. Kui ootad oma lepingule suuremat tootlust ja oled valmis võtma suuremaid finantsriske. See võimaldab Sul endal juhtida oma varasid ja mõjutada seeläbi tootlust.
Kindlustuslepingule on võimalik võtta juurde elukindlustuskaitse vanemale, mis tema kaotuse puhul kindlustusperioodil tagab lapsele rahalise toetuse. Kindlustusleping ei katke, vaid jätkub kuni kogumisperioodi lõpuni. Kindlustuslepingule on võimalik võtta juurde elukindlustuskaitse vanemale, mis tema kaotuse puhul kindlustusperioodil tagab lapsele rahalise toetuse. Kindlustusleping ei katke, vaid jätkub kuni kogumisperioodi lõpuni.

Kuidas toimib?


Fondide valik
Fondide valik

Compensa valikus on mitmeid hoolikalt valitud erineva riskiastmega investeerimisfonde ning kolm investeerimisportfelli, millesse raha paigutades saad panna oma vara kasvama. Tutvu investeerimisfondidega.

Investeerimine fondidesse
Investeerimine fondidesse

Raha paigutamine fondidesse on lihtne ning pikema kogumisperioodi jooksul on võimalik investeeringutelt teenida suuremat tulu. Siiski sõltub Sinu investeeringute väärtus ennekõike kindlustuslepinguga seotud investeerimisfondide edukusest, mis omakorda sõltuvad väärtpaberiturgude liikumisest.

Täiendavad sissemaksed
Täiendavad sissemaksed
Sissemakseid lepingusse saab teha regulaarselt või suuremate ühekordsete investeeringutena.

Kuidas toimib?

Lisakindlustused

Lastele on võimalik juurde valida õnnetusjuhtumi valuraha ja püsiva puude kindlustuskaitseid. Meie professionaalsed nõustajad on Sulle otsused tegemisel nõuannetega toeks. Sobivaima lahenduse pakkumisel arvestame just Sinu pere vajadusi ja ootusi.

Valuraha - õnnetusjuhtumi kindlustuskaitse

Valuraha - õnnetusjuhtumi kindlustuskaitse

Valuraha kindlustuskaitse puhul on kindlustusjuhtumiks õnnetusjuhtum, mille järel kindlustatu vajab ravi vähemalt 8 päeva. Valuraha makstakse üks kord kindlustusjuhtumi kohta. Hüvitise suurus arvutatakse protsendina valuraha kindlustussummast, vastavalt valuraha hüvitise tabelis toodud määradele.

Püsiv puue - õnnetusjuhtumi kindlustuskaitse

Püsiv puue - õnnetusjuhtumi kindlustuskaitse

Püsiva puude kindlustusjuhtumiks on õnnetuse tagajärjel kehaosa või meeleorgani või nende funktsiooni osaline või täielik kaotus, mis ei ole aasta jooksul õnnetuse juhtumisest täielikult taastunud. Hüvitis makstakse välja protsendina püsiva puude kindlustussummast, eri puuetele vastavad hüvitise määrad on toodud püsiva puude hüvitiste tabelis.

Hea teada

Lepingu muutmine

Kindlustusmakseid saab suurendada, vähendada või vajadusel ajutiselt peatada. Lepingule saab teha täiendavaid sissemakseid. Kindlustuslepingul on võimalik muuta elukindlustuskaitse suurust, lisada erinevaid kindlustuskaitseid või nendest loobuda. Investeerimisfonde on võimalik vahetada.
Soovin muuta oma lepingut

Maksustamine

Investeeringute struktuuri muutmine ehk fondiosakute müümine ja ostmine investeerimisperioodi jooksul toimub Fondilepingu sees ja seetõttu ei kaasne sellega võimaliku tulu maksustamist.

Alates 1. augustist 2010 sõlmitud investeerimisriskiga kogumiskindlustuse lepingutega teenitud investeerimiskasumi tulumaksukohustus on võimalik edasi lükata senikaua, kuni toimub kasumi reinvesteerimine selleks loodud investeerimiskonto kaudu. Vastavalt kehtivale tulumaksuseadusele kuulub lepingust saadav tulu maksustamisele.

Erandiks on enne 1. augustit 2010 sõlmitud investeerimisriskiga kogumislepingud, millele kehtib kuni 31.12.2023 lepinguga teenitud kasumi tulumaksuvabastus juhul, kui leping on olnud jõus vähemalt 12 aastat.

Võta meiega ühendust
Tule nõustamisele
Võta ühendust
Veebikontor