III sammas III sammas

III sammas

garanteeritud tootlusega pensionikindlustus

Kellele ja milleks on mõeldud?

Kui ootad oma lepingult kindlat tootlust, soovitame sõlmida just garanteeritud tootlusega pensionikindlustuse. Kui ootad oma lepingult kindlat tootlust, soovitame sõlmida just garanteeritud tootlusega pensionikindlustuse.
Garanteeritud tootlusega lepingu puhul tead juba lepingut sõlmides, kui palju Sulle pensionieaks raha koguneb. Garanteeritud tootlusega lepingu puhul tead juba lepingut sõlmides, kui palju Sulle pensionieaks raha koguneb.
Lepingu sõlmimisel saad valida Sulle sobiva pensionile jäämise vanuse, makse suuruse ja vajalikud kindlustuskaitsed. Lepingu sõlmimisel saad valida Sulle sobiva pensionile jäämise vanuse, makse suuruse ja vajalikud kindlustuskaitsed.

Kuidas toimib?


Garanteeritud intress
Garanteeritud intress
Garanteeritud intress 0,8% aastas lisatakse kindlustuslepingu reservile iga kuu lõpus. Heade majandustulemuste võib kindlustusselts lepingule maksta lisakasumit, vastav otsus tehakse nõukogu poolt iga majandusaasta lõpus.
Täiendavad sissemaksed
Täiendavad sissemaksed
Kindlustuslepingu reservi suurendamiseks saab alati juurde teha täiendavaid sissemakseid.
Tulumaks tagasi
Tulumaks tagasi

Tulumaksusoodustusega saad paigutada pensionikindlustusesse kuni 15% oma aastasest brutosissetulekust, kuid mitte rohkem kui 6 000 eurot. Soodustus kehtib kõikidele tasutud maksetele, millest on maha arvatud riskitasud elukindlustuskaitse ja lisakindlustuskaitsete eest, kui need on valitud.

Kuidas toimib?

Hea teada

Lepingu muutmine

Kindlustusmakseid on võimalik suurendada, vähendada või vajadusel ajutiselt peatada. Kogumisperioodil saab muuta pensionile jäämise vanust, kui on valitud, siis elukindlustuskaitse suurust, lisada erinevaid kindlustuskaitseid või nendest loobuda. 
Soovin muuta oma lepingut

Pensioni väljamaksed

Pensioni väljamakseid on õigus hakata saama siis, kui oled jõudnud vanaduspensioni ikka või 5 aastat enne seda, samuti kui Sulle on määratud puuduv töövõime.

Pensionimaksete suurus sõltub kindlustuslepingu reservi suurusest ja lepingus kokku lepitud pensioniperioodi pikkusest.

Pensionit on võimalik saada ühekordse väljamaksena, tähtajaliselt kindla perioodi jooksul või eluaegse pensionina.

Eluaegse ja tähtajalise pensioni väljamaksete puhul saab juurde valida ka garanteeritud perioodi, mis kindlustab väljamaksete sooritamise valitud perioodi ulatuses soodustatud isikule pärast Sinu surma.

Maksustamine

Kui Sinu leping on sõlmitud enne 31.12.2020

 • kui leping on kestnud alla 5 aasta või Sa oled noorem kui 55 aastat, on ühekordse väljamakse tulumaksumäär 20%.
 • kui leping on kestnud üle 5 aasta ja Sa oled vanem kui 55 aastat, on ühekordse väljamakse või alla soovitusliku kestusega* pensioni tulumaksumäär 10%.
 • kui võtate III sambast välja
  - vähemalt soovitusliku kestusega* regulaarset pensioni, siis on tulumaksumäär 0%.
  - eluaegset regulaarset pensioni, siis on tulumaksumäär 0%.

Kui Sinu leping on sõlmitud alates 01.01.2021

 • kui leping on kestnud alla 5 aasta või Sinu pensionieani on jäänud rohkem kui 5 aastat, on ühekordse väljamakse tulumaksumäär 20%.
 • kui leping on kestnud üle 5 aasta ja Sinu pensionieani on jäänud vähem kui 5 aastat, on ühekordse väljamakse või alla soovitusliku kestusega* pensioni tulumaksumäär 10%.
 • kui võtate III sambast välja
  - vähemalt soovitusliku kestusega* regulaarset pensioni, siis on tulumaksumäär 0%.
  - eluaegset regulaarset pensioni, siis on tulumaksumäär 0%.

*Soovituslik kestus – pensioniperiood, mis on arvutatud kindlustuspensioni maksmise alguses Sinu vanusele vastava üle-eelmise kalendriaasta kohta Statistikaameti avaldatud, täisaastateks ümardatud, meeste ja naiste keskmiselt elada jäänud aastate alusel.

Tulumaksu peab kinni Compensa ning näitab kinni peetud summat Sulle saadetavas väljamakseteatises. Compensa teavitab ka Maksuametit ning kinni peetud tulumaks kajastub Sinu eeltäidetud tuludeklaratsioonis.

Lisakindlustused

Lisaks raha kogumisele on võimalik lepingule juurde võtta elukindlustuskaitse ja erinevad lisakindlustused.

Kriitiliste haiguste lisakindlustus

Kriitiliste haiguste lisakindlustus

annab võimaluse saada hüvitist 19 raske haiguse diagnoosi korral. See aitab keskenduda ravile ilma, et peaksite muretsema sissetuleku pärast.

Kas oled mõelnud:

 • kui kaua saaksid rahaliselt hakkama, kui peaksid raske haiguse tõttu viibima töövõimetuslehel 6 kuud?
 • kuidas Sina ja Sinu lähedased saavad hakkama, kui pead haiguse tõttu oma elu ümber korraldama?
 • kuidas katad ootamatud väljaminekud, kui peaksid taastumiseks vajama abivahendeid või hooldaja abi?
 • mis saab siis, kui eriarstile on pikad järjekorrad ja Sul on vaja tasulist arstiabi?
 • kuidas saad rahaliselt hakkama, kui ravimid on ootamatult kallid ja raviperiood kujuneb pikemaks, kui arvasid?

Raskesse haigusesse haigestumine võib kaasa tuua vajaduse igapäevase toe järele ja nõuda täiendavaid kulutusi põetajale, arstiabile või rehabilitatsiooniteenusele. Kriitiliste haiguste kindlustuse olemasolul saad raske haiguse diagnoosi saamisel taotleda hüvitist. Hüvitis makstakse välja täies mahus kuu aja pärast peale diagnoosi kinnitamist. Hüvitise suuruse lepime kokku kindlustuslepingu sõlmimisel.

Kriitiliste haiguste kindlustuskaitse kehtib koos elukindlustusega. See annab Sulle ja Su perele topeltkaitse:

 • kriitiliste haiguste kindlustushüvitis aitab Sinul keskenduda oma ravile ja taastumisele
 • elukindlustuskaitse surmajuhtumi kindlustushüvitis aitab Sinu poolt määratud isikul hakkama saada Sinu surma korral.

Selline lahendus pakub turvatunnet nii Sulle endale, kui ka Sinu lähedastele.

Valida on võimalik kriitiliste haiguste põhinimekirja (tingimuste Lisa 1) või laiendatud nimekirja (tingimuste Lisa 2) vahel:

  Kriitiliste haiguste põhinimekiriKriitiliste haiguste laiendatud nimekiri
Pahaloomulised kasvajad (sh naha melanoomid ja Hodgkini tõbi)VV
Peaaju insultVV
Raske neerupuudulikkusVV
Äge müokardi infarktVV
Südameoperatsioonid:  
Pärgarteri šunteerimineVV
Südameoperatsioon (klapi asendamine või parandamine)VV
Sclerosis multiplex ehk HulgiskleroosVV
Elundi või luuüdi siirdamineVV
Nägemisfunktsiooni sügav kahjustus (Nägemise kaotus mõlemal silmal)VV
Kahe või enama jäseme kaotus või jäseme funktsiooni täielik kaotus (püsiv halvatus)VV
Aordi operatsioon V
Alzheimeri tõbi V
Healoomuline ajukasvaja V
Kurtus V
Kõnevõime kaotus V
Kolmanda astme põletus V
Idiopaatiline Parkinsoni tõbi V
Kooma V
Viiruslik entsefaliit V

Kui palju maksab kriitiliste haiguste kindlustus?

Kindlustusmakset mõjutab Sinu vanus ja tervislik seisund, seetõttu soovitame lepingu sõlmida võimalikult vara. Näiteks valides põhinimekirja kaitsetega kriitiliste haiguste kindlustuse maksab Eesti keskmise aastapalga suurune kindlustuskaitse koos samas suuruses elukindlustusega 30 aastasele alates 9,80 eurot kuus. Sama kindlustuskaitse pakett 40 aastasele maksab alates 19,70 eurot kuus.

Lepingu sõlmimisel tasub meelest pidada, et mida tervemana leping vormistada, seda soodsam on kindlustusmakse. Kui peale lepingu sõlmimist tervisehäda ka lisandub, siis kindlustusmakset see enam kallimaks ei muuda. Kui aga mõni tervisemure on lepingu sõlmimise ajaks juba ilmnenud, võib kindlustusmakse kujuneda kallimaks kui tervel inimesel. Seetõttu on kasulik sõlmida kindlustusleping noorelt ja tervelt ning pikaks perioodiks. Meeles tasub pidada ka seda, et kui raske haiguse diagnoos on juba saadud, ei pruugi kindlustusselts kriitiliste haiguste kindlustust enam üldse sõlmida. Näiteks onkoloogi juurest lepingut sõlmima tulla on juba hilja.

Kas teadsid, et:

 • Eesti Haigekassa andmetel vajas 2019. aastal vähiravi üle 40 000 inimese (www.haigekassa.ee).
 • 2018. aasta jooksul haigestus ägedasse müokardi infarkti 2679 inimest (www.tai.ee).
 • TAI* andmetel sai 2017.aastal ligi 8800 inimest vanuses 20-65 aastat pahaloomulise kasvaja diagnoosi.

 *TAI - Tervise Arengu Instituut

 

Puuduva töövõime lisakindlustus

Puuduva töövõime lisakindlustus

Puuduva töövõime lisakindlustus aitab säilitada maksevõimet ja kindlustada edasine toimetulek juhul, kui peaksite haiguse või vigastuse tagajärjel kaotama töövõime ega saa pika ajal jooksul tööle naasta. Hüvitis aitab katta vähenenud sissetulekud ja kulutused ravile. Puuduv töövõime on kindlustusjuhtum juhul, kui see on määratud Teile vähemalt 12 kuuks pädeva riigiasutuse poolt.

Compensas saate valida puuduva töövõime ühekordse hüvitise kindlustuskaitse või kindlustusmaksetest vabastamise kaitse:

- ühekordse hüvitise kindlustuskaitse puhul makstakse Teile välja lepingus kokku lepitud kindlustussumma.

- kindlustusmaksetest tasumise vabastamise kaitse puhul ei pea Te enam oma põhikindlustuslepingus määratud kindlustusmakseid tasuma, vaid seda teeb Teie eest kindlustusandja. Nii saate olla kindel, et eesmärk toetada kogumiskindlustusega kõrgkooli astuvat last või säästa endale pensionipõlveks saab täidetud.

Millal mõelda puuduva töövõime lisakindlustuse peale?

Teie tööle naasemine võib edasi lükkuda väga pikaks perioodiks, kuid igapäevased eluvajadused jäävad alles. Võite vajada lähedase inimese igapäevast tuge ja kohalolekut või tasulist hooldusteenust. Kulutusi võib tekkida transpordile, tasulisele arstiabile ja taastusravile, aga ka elukoha ümberkujundamisele või vahetamisele seoses erivajadustega. Samuti jäävad alles igapäevased kulutused seoses elukohaga või laste kasvatamise ja ülalpidamisega. Puuduva töövõime lisakindlustuse võiks mõelda siis, kui:

- kui Teil puuduvad säästud või rahaline tugi olukorras, mil peaksite töölt eemal viibima rohkem kui aasta;

- kui olete pere ainus või peamise sissetuleku tooja ja Teie pereliikmed sõltuvad Teie sissetulekust.

Päevaraha - õnnetusjuhtumi kindlustuskaitse

Päevaraha - õnnetusjuhtumi kindlustuskaitse

Päevaraha kindlustuskaitse puhul on kindlustusjuhtumiks õnnetusjuhtum, mille järel kindlustatu on ajutiselt töövõimetu vähemalt 8 järjestikust päeva. Päevaraha makstakse maksimaalselt 182 töövõimetuspäeva eest kindlustusjuhtumi kohta kolme aasta jooksul alates õnnetuse toimumisest.

Valuraha - õnnetusjuhtumi kindlustuskaitse

Valuraha - õnnetusjuhtumi kindlustuskaitse

Valuraha kindlustuskaitse puhul on kindlustusjuhtumiks õnnetusjuhtum, mille järel kindlustatu vajab ravi vähemalt 8 päeva. Valuraha makstakse üks kord kindlustusjuhtumi kohta. Hüvitise suurus arvutatakse protsendina valuraha kindlustussummast, vastavalt valuraha hüvitise tabelis toodud määradele.

Püsiv puue - õnnetusjuhtumi kindlustuskaitse

Püsiv puue - õnnetusjuhtumi kindlustuskaitse

Püsiva puude kindlustusjuhtumiks on õnnetuse tagajärjel kehaosa või meeleorgani või nende funktsiooni osaline või täielik kaotus, mis ei ole aasta jooksul õnnetuse juhtumisest täielikult taastunud. Hüvitis makstakse välja protsendina püsiva puude kindlustussummast, eri puuetele vastavad hüvitise määrad on toodud püsiva puude hüvitiste tabelis.

Surmajuhtum - õnnetusjuhtumi kindlustuskaitse

Surmajuhtum - õnnetusjuhtumi kindlustuskaitse

Surma kindlustuskaitse puhul on kindlustusjuhtumiks kindlustatu surm õnnetusjuhtumi tagajärjel kahe aasta jooksul selle toimumisest. Surma hüvitis makstakse välja lepingus soodustatud isikule. 

Võta meiega ühendust
Tule nõustamisele
Võta ühendust
Veebikontor