II sammas - kohustuslik kogumispension II sammas - kohustuslik kogumispension

II sammas - kohustuslik kogumispension

Kohustuslik kogumispension ehk II sammas on peamine tugi riiklikule pensionile, mis pakub Teile täiendavat sissetulekut pensionieas.

Sissemaksed

Tööturule sisenevatele noortele on kogumispensioniga liitumine  kohustuslik. Et pensionifond ei valiks Teid, on mõistlik tutvuda erinevate pensionifondidega.

Compensa Elukindlustuses ei saa teha sissemakseid II pensioni sambasse.

Väljamaksed

Kohustusliku kogumispensioni ehk II samba pensioni väljamakseid on õigus hakata saama viis aastat enne vanaduspensioniikka jõudmist. Compensas saab sõltuvalt Teie eelistustest sõlmida pensioni saamiseks tähtajalise või eluaegse kindlustuspensionilepingu. Konsulteerige meie nõustajaga, koos leiame parima viisi Teie pensioni väljamakseteks!

  • Kogumispensioni suurus sõltub summast, mis Teile pensionile mineku ajaks kogunenud on. Selle suurus sõltub tehtud sissemaksetest ehk töötasu suurusest ja sellest, kui kaua on sissemakseid tehtud. Samuti sõltub kogunenud pensionivara suurus valitud pensionifondi tootlusest ehk sellest, millist tulu on pensionifond teeninud.
  • Pensioniikka jõudes on Teil võimalik valida ühekordse väljamakse, tähtajalise pensioni või eluaegse pensioni vahel. Pensioniperioodi pikkuse saate ise valida.
  • Kui soovite pensioni saada mingi perioodi jooksul, saate sõlmida kas pangas fondipensioni või Compensas tähtajalise garanteeritud pensionimaksetega lepingu. Tähtajalise garanteeritud pensionilepingu puhul saate igas kuus arvestada kindla pensioniga. Fondipensioni puhul sõltub pension fondiosakute hinnast ning see võib erinevatel kuudel nii kasvada kui kahaneda.
  • Kui soovite endale garanteerida turvalise pensioni kuni enda elupäevade lõpuni, saate sõlmida eluaegse garanteeritud pensionimaksetega lepingu.
  • Soovi korral saate lepingule juurde võtta garanteeritud perioodi, mis tähendab, et Teie surma korral makstakse pensioni edasi Teie poolt määratud isikule kuni garanteeritud perioodi lõpuni.
  • Compensa lepingu tingimused lubavad Teil endal võtta garanteeritud perioodi lõpuni tasumisele kuuluvate pensionimaksete ulatuses ühekordseid väljamakseid. Seeläbi on Teil võimalik lepingust raha välja võtta vastavalt vajadusele Teile sobival ajal.

Kohustusliku kogumispensioni kohta saate lisainfot Pensionikeskuse kodulehel www.pensionikeskus.ee, kust leiate ka II samba väljamakse kalkulaatori. Compensa Life Vienna Insurance Group SE on ainuke kindlustusselts, kes II samba väljamakseid teeb.

Kohustusliku kogumispensioni sõlmimise sooviavalduse leiate siit.

Pensionilepingute maksustamise kohta lugege siit.

Soovite nõustamist või lepingut sõlmida?