Ravikindlustuse piirmäärade tõstmine: vajalik samm töötajate heaolu ja riikliku süsteemi paremate tulemuste nimel

Rahanduministeeriumi maksu- ja tollipoliitika osakonna juht Erle Kõemets kommenteeris ERRile, et tervise- ja spordikulude katmise piirmäära tõstmist rahandusministeeriumil kavas ei ole. Eesti kindlustusseltsid on ühel meelel, et maksuvaba tervise- ja spordikulude katmise piirmäära tõstmine 600 euroni on hädavajalik samm, tuues kaasa mitmeid olulisi eeliseid nii töötajatele kui ka riigile tervikuna. 

 

Töötajate heaolu parandamine 

"Kõrgem piirmäär võimaldaks tööandjatel pakkuda oma töötajatele laiemat valikut terviseteenuseid, mis aitaksid tagada varasema diagnoosimise ja ravi ning vähendada krooniliste haiguste riski," selgitab Compensa Elukindlustuse Eesti üksuse juht Merko Kimsto. 

Tervisekindlustus on eriti oluline väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete töötajatele, kellel ei pruugi olla võimalik pakkuda oma töötajatele sama laia valikut sotsiaalseid hüvitisi kui suurtel ettevõtetel. "Tervisekindlustus aitab vähendada stressi ja tööväsimust, mis omakorda parandab töötajate produktiivsust ja motivatsiooni,” lisab Kimsto. 

Eratervisekindlustus toetab riiklikku süsteemi 

Eratervisekindlustus annab tervise süsteemile lisaraha, mis aitab vähendada järjekordi ja parandada teenuste kvaliteeti. "Läti ja Leedu näidetest näeme, et see on võimalik. Lätis toob eratervisekindlustus aastas tervise süsteemi juba 159 miljonit eurot, Leedus 100 miljonit eurot. Eestis ületab 2024. aastal eratervisekindlustuse kindlustusmaksete maht 20 miljonit eurot, mis on kõik täiendav ressurss ja vähendab riikliku ravikindlustuse koormust," märgib Kimsto. 

Üks levinumaid murekohti inimeste jaoks on kallis hambaravi. "Tervisekindlustus aitab katta märksa suuremas osas inimeste hambaravi arveid, millega riiklik süsteem praegu tihti toime ei tule," lisab Compensa Elukindlustuse kahjukäsitluse spetsialist Andrei Berežin. Lisaks toob ta välja, et kiiremini tasulisele eriarstile pöördumise võimaldamine aitab hoida ära riikliku ravisüsteemi jaoks võimalikku suuremat kulu. 

Perearstide koormuse vähendamine 

"Perearste jääb järjest vähemaks ning ligi kolmandik Eesti perearste on üle 60-aastased," tõstatab Berežin probleemi. Patsientidel on keeruline eriarstile pääseda - tervisekindlustuse hüvitised aitaksid katta kiire eraarstiabi saamiseks vajalikku raha hulka, mis vähendaks perearstide koormust ja aitaks tagada patsientidele parema teeninduse. 

Tervishoiukindlustuse piirmäärade tõstmine 600 euroni on mõistlik samm, mis tooks kaasa mitmeid olulisi eeliseid nii töötajatele kui ka riigile tervikuna. Kutsume üles valitsust ja riigikogu liikmeid kaaluma tervishoiukindlustuse piirmäärade tõstmist 600 euroni. See on investeering, mis tasub end ära nii töötajate heaolu kui ka riikliku süsteemi paremate tulemuste näol. 

Võta meiega ühendust
Tule nõustamisele
Võta ühendust
Veebikontor