Elite Alfred Berg Fund Management Ltd liitus 1. oktoobril 2022 EVLI Fund Management Company Ltd-ga

20.12.2022/ täiendatud 07.03.2023

Täiendatud 07.03.2023

Elite Alfred Berg Fund Management Ltd liitus 1. oktoobril 2022 EVLI Fund Management Company Ltd-ga.

Ühinemise eesmärk

Ühinemise eesmärgiks oli moodustada Soome juhtiv varahaldus – ja investeerimisteenuseid pakkuv ettevõte EVLI Fund Management Company (edaspidi EVLI).

Peale liitumist on EVLI otsustanud korrastada enda valitsetavate investeerimisfondide valikut, mille käigus ühendatakse mitmed sarnase investeerimisstrateegiaga fondid. Sarnase investeerimisstrateegia ja geograafilise fookusega fondide ühendamine annab võimaluse optimeerida tegevuskulusid, parandada jätkusuutlikkust ning võimaldada seeläbi investoritele paremat tootlikkust.

Millal ühendamised toimuvad?

28.detsembril 2022 toimuvad fondide ühendamised järgmiselt:
Elite Alfred Berg Europe Focus Fund fond liidetakse EVLI Europe Fund fondiga.
Ühendatud fondi nimeks jääb EVLI Europe Fund ning ühendamine fondi investeerimisstrateegiat ega riskitaset („6“) ei mõjuta. Mõlema fondi tasud on identsed.

Elite Alfred Berg Finland Focus Fund fond liidetakse EVLI Finland Select Fund fondiga.
Ühendatud fondi nimeks jääb EVLI Finland Select Fund ning ühendamine fondi investeerimisstrateegiat ega riskitaset („6“) ei mõjuta. Mõlema fondi tasud on identsed.

Soome finantsjärelevalve on andnud fondide ühendamisele oma heakskiidu 14.11.2022.

Pärast ühinemist fondid Elite Alfred Berg Europe Focus Fund ja Elite Alfred Berg Finland Focus Fund lõpetavad tegevuse ja kõik nende fondide osakud asendatakse vastavalt EVLI Europe ja EVLI Finland Select fondide osakutega.

01.märtsil 2023 toimuvad fondide nimevahetused järgmiselt:
Elite Alfred Berg Yield  fond muudetakse EVLI Global Bond fondiks.
Nimevahetus fondi investeerimisstrateegiat, tasusid ega riskitaset („2“) ei mõjuta. 

Elite Alfred Berg Optimal Allocation  fond muudetakse EVLI Optimal Allocation  fondiks.
Nimevahetus fondi investeerimisstrateegiat, tasusid ega riskitaset („3“) ei mõjuta. 

Kui kindlustusleping sisaldab neid fonde, mida peaks teadma või tegema?

Fondide ühendamised viiakse läbi automaatselt, kindlustuslepingu omanikel täiendavaid tegevusi ette võtta ei ole vaja ning täiendavaid kulusid fondide ühendamisega ei kaasne.

Kindlustuslepingu reservi suurust fondide ühendamised ei mõjuta, kuid kuna fondide osakute hind on erinev, muutub kindlustuslepinguga seotud fondiosakute arv.  

Kõik  investeerimisosakute hinnad, faktilehed ning põhiteabedokumendid leiate meie kodulehelt.

Tuletame meelde, et kliendid saavad oma kindlustuslepingu ja/või -maksete investeerimisstruktuuri muuta igal ajal kindlustuslepingu kehtivusaja jooksul kasutades Compensa veebikontorit, saates digitaalselt allkirjastatud avalduse e-posti aadressile info@compensalife.ee või astudes läbi lähimast kontorist.

Klientidel, kes ei soovi, et kindlustuslepingu investeerimisstruktuure vastavalt muudetakse, palume muuta oma kindlustuslepingu ja –maksete investeerimisstruktuuri. Teenustasusid investeerimisstruktuuri muutmisega ei kaasne.