Info BNP Paribas Russia Equity ja BNP Paribas Europe Emerging Equity fondide kohta

04.03.2022

Täiendatud 29.03.2022

Head kliendid

Anname teada, et oleme Ukraina ja Venemaa vahelise sõjalise konflikti tõttu peatanud kõik toimingud, mis on seotud BNP Paribas Russia Equity ja BNP Paribas Europe Emerging Equity fondidega.

BNP Paribas fondide fondivalitseja 01.03.2022 avaldatud teate kohaselt on Moskva börs (MOEX) olnud suletud alates 28.02.2022, mistõttu ei ole BNP Paribas Russia Equity ja BNP Paribas Europe Emerging Equity fondide osakute hinda võimalik määrata.

Eelnimetatud põhjustel ei ole Compensa Elukindlustusel praegu võimalik täita klientide korraldusi, mis on seotud Paribas Russia Equity ja BNP Paribas Europe Emerging Equity fondide osakutega.

  • Muudatusi ei saa teha kindlustuslepingu reservi investeerimisstruktuuris (st Paribas Russia Equity ega BNP Paribas Europe Emerging Equity fondidesse kogunenud summasid ei saa üle kanda teistesse investeerimisfondidesse/-portfellidesse).
  • Alates 25.02.2022 BNP Paribas Russia Equity fondi suunatud kindlustusmaksete investeerimine ajutiselt peatatakse. Sellesse fondi suunatud kindlustusmaksed jäävad investeerimisootele.
  • Alates 28.02.2022 BNP Paribas Europe Emerging Equity fondi suunatud kindlustusmaksete investeerimine ajutiselt peatatakse. Sellesse fondi suunatud kindlustusmaksed jäävad investeerimisootele.
  • Klientidel, kelle kindlustusmaksed on suunatud BNP Paribas Russia Equity või BNP Paribas Europe Emerging Equity fondidesse, palume teatada Compensa Elukindlustusele hiljemalt 31.03.2022 uue investeerimisstruktuuri, milles eelnimetatud fondid on asendatud muu Compensa Elukindlustuse valikus oleva investeerimisfondi/-portfelliga.
  • Kindlustusmaksed, mis on laekunud pärast nimetatud fondide osakutega kauplemise peatamist, kuid enne maksete struktuuri muutmist, investeeritakse vastavalt uuele maksete struktuurile. Toiming tehakse avalduse registreerimise kuupäeva (kui avaldus esitati) või 31.03.2022 (kui avaldust ei esitatud ja muudatus tehakse automaatselt) seisuga.

Kui kindlustusmakse on suunatud 100% ulatuses kõnealustesse fondidesse ja klient ei ole määranud hiljemalt 31.03.2022 uut maksete investeerimisstruktuuri, siis alates kantakse summad, mis on jäänud investeerimisootele, kliendile tagasi ning uusi kindlustusmakseid vastu ei võeta seni kuni maksete investeerimisstruktuur on muudetud.

Investeerimisstruktuuri saate muuta, kasutades Compensa Elukindlustuse veebikontorit, mis asub aadressil www.compensalife.ee/veebikontor, saates digitaalselt allkirjastatud avalduse e-posti aadressile info@compensalife.ee või astudes läbi endale sobivast kontorist.

Kui Compensa Elukindlustust ei ole teavitatud investeerimisstruktuuri muutmisest hiljemalt 31.03.2022, paigutatakse BNP Paribas Russia Equity ja BNP Paribas Europe Emerging Equity fondidesse laekuvad kindlustusmaksed proportsionaalselt kindlustuslepinguga seotud teistesse alusvaradesse, näiteks:

Investeerimisstruktuur enne muudatust:
Alusvara A 40%
Alusvara B 40%
BNP Paribas Russia Equity 20%

Investeerimisstruktuur pärast muudatust:
Alusvara A 50%
Alusvara B 50%