Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute alusvara valikuprotsessi põhimõtted


Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute alusvara valikuprotsessi eesmärgiks on tagada:

  • fondide/portfellide õiglane, efektiivne ja läbipaistev valik;
  • klientide huvidest lähtuvalt parima alusvara pakkumine.

 Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute alusvara valikuprotsessis võetakse arvesse järgmisi kriteeriume:

  • analüüsitakse fondivalitsejaid regulatiivsete nõuete, investeerimisstrateegia, tehnilise suutlikkuse ning ajaloo osas;
  • võrreldakse sarnase strateegiaga fonde/portfelle ajaloolise tootluse, kulubaasi, mahu ja riskijuhtimise osas;
  • fondide/portfellide valikul lähtutakse kliendivajadustest ja klientide riskitaluvusest.

 Alusvara valiku protseduuris ei ole otsustamiskriteeriumiks fondivalitsejate poolt kindlustusseltsile makstav tasu. Kindlustusselts jälgib investeerimisriskiga elukindlustuslepingute alusvara käekäiku igapäevaselt ning regulaarselt (vähemalt üks kord aastas) vaatab üle pakutavate fondide/portfellide nimekirja ning vajadusel viib sisse muudatused.

 

Võta meiega ühendust
Tule nõustamisele
Võta ühendust
Veebikontor